Jak na to, když chceme koupit dluhopisy

Aktuality, Podnikání 19.01.2023

Máte peněz nazbyt a přemýšlíte, kam investovat milion? Ukládat peníze na bankovní účet se nemusí vyplatit. Podléhají zde totiž inflaci a jejich kupní síla se snižuje. Způsobů, jak zhodnocovat své finance, je několik a koupit dluhopisy je jednou z nich. Co to znamená a co nás čeká, když se staneme věřiteli?

Dluhopis = výhoda na obou stranách

Dluhopisy vydávají firmy, státy nebo instituce za účelem získání peněz. Prodejem dluhopisů se zadlužují u svých investorů, tedy věřitelů. Jakmile si my, coby investoři, koupíme dluhopis, půjčujeme své peníze dané firmě. Ta se smlouvou zavazuje, že nám za půjčku bude vyplácet úrok a na konci platnosti dluhopisu ho za stejnou částku odkoupí zpět.

Tyto cenné papíry jsou oboustranně výhodné. Podniky a vlády získávají peníze na své projekty, na rozvoj podnikání, rekonstrukce nebo pokrytí dluhu. Zároveň si samy nastavují podmínky, tedy výši úroku, splatnost obligace atd. Tím vytvářejí příjemnější prostředí, než jakého se často dočkají při půjčkách v bance.

Výhody to nese i pro věřitele. Dluhopisy jsou obecně jednou z bezpečnějších forem investic. Mají pevně dané podmínky, které jsou jednoduché a jasné. Po podepsání smlouvy víme, kolik získáme, kdy se nám peníze vrátí a jak nám bude výnos vyplácen. Víc v podstatě vědět nepotřebujeme. Výplata zisku se pak děje automaticky, a pokud nechceme, už nemusíme sledovat další vývoj trhu.

Místa, kde můžeme koupit dluhopisy

Získat dluhopis lze v přímém prodeji. Najdeme si tedy emitenta čili upisovatele (ať už je to soukromá společnost, stát, banka nebo jiná veřejná instituce) a koupíme si dluhopis přímo od něj v rámci úpisu.

Další možností je využít sekundární trh, na kterém majitelé obchodují se svými dluhopisy v podobě bondů a prodávají je často za zvýhodněnou cenu. Máme tak možnost získat nějaký dluhopis se slevou. V tomto případě si ovšem pohlídejme důvody, proč se investor dluhopisu zbavuje.

Cestou pro nás mohou být i dluhopisové fondy. V nich dáváme svůj kapitál jejich správcům, kteří za něj nakoupí různé dluhopisy. Výhodou je to, že se nemusíme o nic starat a necháme za nás investovat profesionála, který má trh lépe v oku a zná rizika. Na druhou stranu nemáme nad jeho investováním kontrolu a musíme mu za jeho práci platit.

Vybrali jsme dluhopis. A co dál?

Jakmile víme, jaký dluhopis si chceme koupit, projdeme si emisní podmínky. Ve smlouvě se dozvíme, kdy se nám vrátí jistina (tj. cena, kterou za dluhopis zaplatíme). Dluhopisy mohou být krátkodobé (do jednoho roku), střednědobé (platnost 1 – 10 let) nebo dlouhodobé (nad 10 let).

Také se dočteme, jak pravidelně se nám bude vyplácet úrok, tedy kupon dluhopisu. Výplata může probíhat jednou ročně, čtvrtletně, měsíčně atd. Podle toho si spočítáme, jaký bude výnos dluhopisu do doby  splatnosti.

V emisních podmínkách se rovněž dozvíme, na kolik si nechává emitent volnou ruku pro dřívější odkoupení dluhopisu nebo naopak pro prodloužení doby platnosti. Například ve chvíli, kdy se snižují úrokové sazby, si může emitent koupit dluhopis zpátky. Pak ho prodá znovu, ovšem s nižším a tedy pro něj výhodnějším úrokem. Pro nás už ovšem bude těžší sehnat takto výnosný dluhopis a budeme  v nevýhodě.

Jak poznáme bezpečný dluhopis

Jistota, že je nějaká investice stoprocentně bezpečná, neexistuje. Dluhopisy jsou ovšem obecně považovány za ty jistější formy investování. Aby věřitel přišel o své peníze, muselo by dojít k úplnému bankrotu firmy nebo státu.

Bezpečnost a splacení dluhopisu hodnotí tzv. rating. Ten zjišťují speciální agentury a podle vydaných známek řadí dluhopisy do investičního, nebo spekulativního stupně. V zahraničí je tento postup běžný. Avšak v Česku dosáhne na rating jen pár největších firem. Proto není směrodatné, když se podnik nemůže ratingem prokázat. Nám se ovšem bude hůř posuzovat důvěryhodnost investice.

Nejlepší je v tomto případě je, abychom si firmu prověřili důkladně sami. Ohodnotit musíme předchozí roky podnikání, míru zadlužení a do čeho chce naše peníze investovat. To vše nám může napovědět, jak velké je a zda vůbec existuje  nějaké riziko, že se podniku přestane dařit. 

 

Vlastníte už dluhopis? A kupovali jste ho v přímé emisi, nebo vybíráte raději na dluhopisové burze?

 

Josef Fišer